Vill du bli uppringd?

Ring på 076 161 91 10 eller
använd kontaktformuläret nedan.


ProduktionVi ansvarar för hela processen ”från ax till limpa”.

 • Införsäljning och planering tillsammans med kund

 • Projektplanering

 • Budget

 • Eventuell rek.resa

 • Produktion

 • Leverans

 • Genomförande

 • Uppföljning


Production = montering av olika komponenter till färdig och anpassad produkt. Se under tjänster.
Vi samordnar genom att ta fram förslag på paketlösningar. Allt måste ha struktur, ordning och reda och kräver tid, erfarenhet och kunskap om leverantörer. Vi förhandlar priser som ligger till grund för våra offerter. Vi sköter depositioner, deadlines och namnlistor. Vi finslipar detaljer. Vi tar fram menyförslag, bokar besök och guider. Vi betalar leverantörer och fakturerar er. Vi presenterar program och färdhandlingar.

Som regel är vi med på plats under arrangemanget och fungerar som er förlängda arm och de som ”ligger steget före”. Så kan ni ägna er åt gäster och kunder. Det praktiska sköter vi.

”Production” som gemensamt namn knyter an till vårt samarbete inom Trons Production Group där vi har samma värdeord och samma synsätt på produktion = din trygghet i vårt partnerskap

Resegaranti
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor


En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor


Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning


Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor


Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.


medlem-srf

Därför ska du anlita en resebyrå som är medlem i SRF

 • Vi hjälper till före, under och efter resan

 • Vi har tillgång till många bokningskanaler

 • Vi hittar lättare prisvärda lösningar

 • Vi är rådgivare på kundens sida

 • Vi värnar om kunden i personlig kontakt

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08 700 08 00.


kammakollegiet